Over KMO.COACH

Een half jaar geleden werd ik door een ondernemer opgebeld met de vraag om eens langs te komen op zijn bedrijf. Hij vertelde toen niet wat het probleem was. “ Het was te ingewikkeld “ .

Toen ik daar aankwam, werd ik uitgenodigd in de vergaderzaal. Even later kwam de zaakvoerder binnen om kennis te maken.

Na de openingsvraag : “ U heeft gevraagd om langs te komen. Wat kan ik voor U doen “ ?  bleef het gedurende enkele minuten heel stil. 
De man had duidelijk moeite om zijn gedachten te ordenen. Toen zei hij eindelijk : “ Ik ben ten einde raad. Ik hou mij de hele dag bezig met branden blussen, mijn omzet gaat naar beneden, mijn winst is weggesmolten. Mijn klanten betalen mij niet op tijd en mijn leveranciers en de bank zetten mij onder druk. Mijn productiechef is ziek sinds 3 maanden wegens een burn out. We hebben sindsdien immense kwaliteitsproblemen in de productie. Ik slaap niet meer. Bovendien is de situatie thuis ook geen rozengeur en maneschijn .

Sounds familiar? Dit zijn herkenbare situaties. De bedrijfsleider(m/v) die zichzelf voorbij holt en energie en tijd verliest met zaken die triviaal zijn of die niet in zijn competentieveld liggen. De oplossing lag in de eerste plaats in het scheiden van de emotionele en rationele elementen en dan volgens een prioriteitenanalyse te gaan kijken welke problemen we eerst moesten gaan remediëren.

Gezien de diversiteit van de problematiek was het belangrijk om snel te kunnen schakelen. Dit kon enkel door een aantal experts in hun vakgebied tegelijkertijd in te zetten op elk specifiek probleem.
Op 6 maanden tijd was het bedrijf terug omgeturnd naar een performant bedrijf in zijn branche.
De bedrijfsleider slaapt terug als een roos en maakt in het weekend tijd om zich met vrouw en kinderen bezig te houden tot ieders tevredenheid.

Dit bracht mij aan het denken.

Zou het niet fijn zijn indien we een laagdrempelig platform hadden waar de “getormenteerde “ zaakvoeders met hun verschillende problemen terecht kunnen en waar ze snel en op een praktische manier hulp krijgen tegen een correcte prijs.

En zo werd KMO.COACH geboren…

WIE ZIJN WIJ?

Ervaring in bedrijfsorganisatie

KMO.COACH  is een platform dat bestaat uit een groep ervaringsdeskundigen op uiteenlopende gebieden. Zij staan ten dienste van bedrijven die een tijdelijke nood hebben aan onafhankelijke specialisten en generalisten. Adviesverlening, Business Coaching en Opleidingen zijn de meer markt-eigen termen die kunnen gebruikt worden om de dienstenverlening van KMO.COACH te omschrijven.

400 jaar Competenties

Met meer dan 400 jaren ervaring binnen een waaier van sectoren en competenties, ondersteunen onze consultants niet enkel hun klanten, maar ook mekaar in het vinden van de gepaste oplossing voor elk probleem. Dit gebeurt tijdens projecten, op momenten van noodzaak, maar we vinden deze continue uitwisseling van ervaring en competenties ook terug op bvb de frequente interne kennis-sessies. Continue bijschaving van kennis en kunde is immers cruciaal om het kwaliteitsniveau dat KMO.COACH nastreeft te kunnen blijven aanbieden.

Oplossingen

Verder geloven we dat elk probleem of elke uitdaging uniek is en zijn eigen oplossing behoeft. Juist daarom biedt KMO.COACH niet enkel de juiste mensen, maar vooral de kracht van gemixte ervaringen die de diversiteit van de probleemstelling volledig kan dekken.

U

En dan bent u er natuurlijk ook nog zelf, met ùw mensen. KMO.COACH is er om u te ondersteunen en bij te staan in moeilijke momenten; de basiskennis van uw product, dienst en sector zit natuurlijk bij u, uw bedrijf en uw mensen.
Net deze symbiose van kennis en capaciteiten zorgt ervoor dat elk verhaal zijn successen kent...